Bruksanvisning:

De virtuella panoramabilderna startar ni genomom att klicka pa första bilden eller respektive link. Efter att panoraman startats finns i den nedre vänstra bildytan en meny, med dess hjälp bilden kan vridas i den önskade riktning. Med en klick pa sista hänvisningen kan ni återvända till helbild. Med tryck pa „Escape“ knappen kan Ni lämna helbildsmodus igen.

Rum & Badrum (Kategori: dubbelrum Privilege)

Rum & Badrum (Kategori: dubbelrum Superior)